Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urządzenie lasów

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2017r. poz. 788 ze zm.) Burmistrz Leżajska zawiadamia, że w dniu 15.10.2018 roku w Urzędzie Miejskim w Leżajsku (pokój nr 6) na okres 60 dni zostaje wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

            Projekt ten zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz określa zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2019 -2028.

W projekcie ujęto lasy figurujące w ewidencji gruntów jako „Ls”.

            W terminie 30 dni od wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. do 14.11.2018 roku zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów, w miejscu ich wyłożenia. Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starosta Leżajski.

Projekty planów opracował podmiot wykonawstwa urządzeniowego – Eko Las Dariusz Chromiec (tel. kontakt. 606 81 85 98).

Wersja XML