Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

I N F O R M A C J A 

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 15  listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku 

Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołów: z XLIX i L sesji. 
3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Leżajsk za rok szkolny 2017/2018, w tym o wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
7. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok. 
8. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady  
Jerzy Jarosz 

PDFInformacja o posiedzeniach Komisji stałych LI sesja.pdf

Wersja XML