Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Leżajsku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2019-2022.
 6. Wnioski i zapytania bieżące.

Przewodniczący Rady

Jerzy Jarosz

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl ,

natomiast nagrania z sesji zamieszczane będą na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Sesje Rady.

Wersja XML