• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • Informacja Burmistrza Leżajska

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu zmiany nr 11/19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz rozpatrywaniem uwag do projektu zmiany Studium (w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku pod adresem: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/424511/files/2729_95_96_am_2019.pdf
  Data publikacji: 18-09-2019 09:18
 • Informacja Burmistrza Leżajska

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 60/II/19 dla terenu położonego wzdłuż torów kolejowych od ul. Sanowej do ul. Sportowej w Leżajsku oraz rozpatrywaniem uwag do projektu planu (w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku pod adresem: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/424511/files/2729_95_96_am_2019.pdf
  Data publikacji: 18-09-2019 09:11
 • Burmistrz Leżajska informuje

  Burmistrz Leżajska informuje, że zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki w Leżajsku został przekazany do Biura Rady Miejskiej w Leżajsku
  Data publikacji: 17-09-2019 15:02
 • Promesy Funduszu Dróg Samorządowych

  Brak opisu obrazka
  W poniedziałek, 16 września Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki wręczyła w leżajskim ratuszu promesy środków finansowych
  Data publikacji: 16-09-2019 14:16
 • Olimpiada gier podwórkowych

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 16-09-2019 12:13
 • Losowanie składów OKW

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 16-09-2019 10:59
Wersja XML

Miasto Leżajsk
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. (17) 242 73 33
fax (17) 242 73 33
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1557960
w tym miesiącu: 15855
dzisiaj: 449