Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • XL Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

  Brak opisu obrazka
  Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska, że w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Leżajsku
  Data publikacji: 24-09-2021 12:12
 • Mobilny Punkt Spisowy w Leżajsku 28 września

  Brak opisu obrazka
  Ostatnia szansa spisania się...
  Data publikacji: 23-09-2021 15:26
 • Mobilny Punkt Spisowy w Leżajsku 26 września

  Brak opisu obrazka
  Ostatnia szansa spisania się...
  Data publikacji: 23-09-2021 15:24
 • Informacja Burmistrza Leżajska

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu zmiany nr 7/14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz rozpatrywaniem uwag do projektu zmiany Studium (w związku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leżajsku pod adresem: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/424511/files/2729_95_96_am_2019.pdf
  Data publikacji: 15-09-2021 10:49
 • INFORMACJA

  Brak opisu obrazka
  BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 9 września 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonej do przedłużenia umowy najmu.
  Data publikacji: 09-09-2021 09:14
 • Mobilny Punkt Spisowy w Leżajsku 8 września

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 06-09-2021 09:08
Wersja XML