Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Montaż fotowoltaiki w ramach OZE – spotkanie informacyjne

Burmistrz Leżajska zaprasza na spotkanie informacyjne osoby, które są uczestnikami projektu pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” w zakresie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.  Celem spotkania jest omówienie kwestii formalnych, technicznych i prawnych, w tym wysokości i zasad wnoszenia wkładu własnego, podpisywania umów, specyfikacji technicznej i warunków montażu instalacji. Spotkanie z udziałem władz miasta, przedstawicielami wykonawców instalacji, inspektorem nadzoru oraz koordynatorem projektu odbędzie się 4 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku (sala widowiskowa).

Spotkanie ma charakter zamknięty (zapraszamy wyłącznie osoby będące stronami umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła) a obecność na nim obowiązkowa. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez odesłanie smsa zwrotnego na numer 516 077 020. W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 17 242-73-33 wew. 140.

Wersja XML