Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 3.02.2019 16:48

Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy w planach inwestycyjnych miasta znajduje się wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wyspiańskiego. Jego stan w niektórych miejscach jest bardzo zły. Pozdrawiam.

 

W planach inwestycyjnych miasta na 2019 rok nie jest ujęta wymiana nawierzchni chodników na ul. Wyspiańskiego. Nawierzchnia chodników  przy tej ulicy, choć wykonana z płytek chodnikowych 50 x 50 cm,  w przeważającej części znajduje się w dobrym stanie technicznym. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie dokonany przegląd chodników i w miejscach tego wymagających zostanie wykonana wymiana nawierzchni (zostaną wbudowane płytki 50m x 50 cm w dobrym stanie technicznym) w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Z poważaniem
Leszek Gdula
Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

 

 

 

Wersja XML