Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisywanie umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

Poniżej udostępniamy wzory umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, które będą zawierane z uczestnikami projektu OZE, wzory oświadczeń i pełnomocnictwa, oraz wartości wymaganego wkładu własnego.

Mieszkańców Leżajska, którym przydzielono instalację fotowoltaiczną i/lub pompę ciepła, prosimy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Leżajsku w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r. informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania umów, czyli:

 1. aktualne dane osobowe wszystkich właścicieli nieruchomości i ewentualnego pełnomocnika,
 2. kopię księgi wieczystej bądź wypisu z rejestru gruntów,
 3. kopię faktury za prąd (numer licznika, numer punktu poboru energii /PPE/),
 4. kopię umowy z siecią energetyczną (moc przyłączeniowa instalacji),
 5. potwierdzenie spełniania kryterium ubóstwa energetycznego przez co najmniej jedną osobę zameldowaną w gospodarstwie domowym (jeśli dotyczy), czyli posiadania:
  • prawa do dodatku mieszkaniowego lub energetycznego,
  • orzeczenia  o niepełnosprawności,
  • prawa do świadczenia rodzinnego,
  • statusu rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) lub rodziny zastępczej,
  • decyzji o przyznaniu pomocy rzeczowej w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup.

 

Załączniki:

Wzór umowy – fotowoltaika 

Wzór umowy – pompa ciepła 

Pełnomocnictwo 

Oświadczenie przedsiębiorców/rolników 

Wartości wkładu własnego – fotowoltaika 

Wartości wkładu własnego – pompy ciepła

Wersja XML