Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

Mieszkańców Leżajska z przyznaną w ramach projektu OZE instalacją fotowoltaiczną informujemy, iż z punktu widzenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii po zamontowaniu instalacji będą Państwo Prosumentem, czyli odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że:

  1. umowa kompleksowa obejmuje nierozłącznie zarówno sprzedaż energii, jak i jej dostawę. W przypadku Leżajska dostawcą energii jest PGE Dystrybucja, dlatego osoby kupujące energię elektryczną od innych sprzedawców (Tauron, Energa, Enea, Orange, PGNiG itp.) prawdopodobnie będą mogły podpisać umowę kompleksową wyłącznie z PGE. W związku z tym osobom korzystającym z oferty sprzedawców innych niż PGE zalecamy zweryfikowanie powyższych informacji u swojego sprzedawcy energii, ponieważ zerwanie obowiązującej umowy wiąże się zazwyczaj z koniecznością zapłaty kar umownych.
  2. montowana w ramach projektu instalacja nie może być przewymiarowana (min. 800 kWh zużycia rocznego = 1 kW instalacji), dlatego w pierwszej kolejności podpisywane będą umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych z mieszkańcami, których przydzielona instalacja odpowiada zużyciu rocznemu określonemu na podstawie informacji zawartej w „Szczegółowym rozliczeniu zużycia energii na podstawie wskazań liczników” stanowiącym załącznik do faktur za energię.
Wersja XML