Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szansa na mieszkanie

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Leżajska (z 18.03 br.) otwiera przed mieszkańcami szansę na przystąpienie do programu budownictwa Mieszkanie plus. O jakim budownictwie mowa?

 

O wielorodzinnym i przede wszystkim z mieszkaniami przeznaczonymi na wykup z płatnością rozłożoną na 25-30 lat, chociaż niewykluczone są w jakiejś części mieszkania na wynajem. Proces niebawem ruszy i rozpocznie się od przeanalizowania faktycznych potrzeb - na podstawie szczegółowej ankiety obejmującej takie kwestie jak m.in. liczbę potencjalnych najemców, powierzchnie mieszkaniowe, deklaracje najmu lub najmu z dojściem do własności. W następnej kolejności - po wytypowaniu na terenie miasta nieruchomości, na której powstanie wielorodzinny budynek lub budynki z określoną liczbą mieszkań – sporządzona zostanie wstępna analiza inwestycji. Jej udziałowcami będą gmina oraz wyłoniony w formule partnerstwa publiczno-prywatnego partner prywatny. Na tym ostatnim spocznie obowiązek zorganizowania procesu inwestycyjnego, sfinansowania kosztów całego przedsięwzięcia oraz zarządzania budynkiem przez okres do 30 lat. Każdy z najemców będzie mógł się ubiegać o dopłatę w wysokości 200‑500 zł miesięcznie (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu) przez maksymalny okres 15 lat.

 

Kiedy może ruszyć  budowa? Przede wszystkim zależy to od liczby chętnych - wartość inwestycji nie może być mniejsza niż 5 mln zł, co oznacza budynek o orientacyjnej liczbie mieszkań 30. Zakładany cykl inwestycyjny wyniesie 2 lata. Zainteresowani (nie tylko mieszkańcy Leżajska) powinni skontaktować się z Urzędem Miejskim pok. nr 2 tel. 17 24 27 333 wew. 115 lub 116.

 

 

Wersja XML