Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie członków OKW

Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 - 9 w Leżajsku odbędzie się 15 maja ( środa) 2019 r. od godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku sala kameralna I piętro.

Przedmiotem szkolenia będzie m.in. zapoznanie członków OKW z wytycznymi dotyczącymi zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania w obwodach utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 6 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są wiążące dla komisji niższego stopnia. Dlatego też członkowie komisji zobowiązani są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie je stosować (wstęp załącznika do Uchwały nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r.)

PPTPrezentacja PE OKW-cz-I.ppt
PPTPrezentacja PE OKW-cz-II.1.ppt
PPTPrezentacja PE OKW-cz-II.2.ppt
PPTPrezentacja PE OKW - przykłady znaku X.ppt
 

Wersja XML