Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny czujnik jakości powietrza

Od 20 maja działa na terenie Leżajska drugi czujnik jakości powietrza zainstalowany na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 11 listopada (pierwszy - na obiekcie Muzeum Ziemi Leżajskiej). Jego sponsorem jest Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Urządzenie na bieżąco mierzy poziom zanieczyszczeń powietrza i przesyła do Internetowej sieci. Informacje na temat stanu powietrza w mieście można znaleźć na stronie https://airly.eu/map/pl/#50.25675,22.41634.

Dzięki urządzeniom można porównywać jakość powietrza w dwóch różnych, dość znacznie oddalonych od siebie, miejscach Leżajska oraz odczytywać komunikaty o możliwości bezpiecznego przebywania na zewnątrz.

System monitorowania jakości powietrza został wdrożony na terenie całego kraju przez ponad 100 samorządów. Akcji przyświeca nadzieja na uświadomienie mieszkańcom fatalnych skutków dla zdrowia z powodu palenia w piecach śmieciami lub niskiej jakości węglem.

Wersja XML