Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Częstotliwość odbioru, stawki opłat

1.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  dla nieruchomości zamieszkałych:
      a/ odpady zmieszane: 
           •  nieruchomości jednorodzinne:

              w okresie od kwietnia do końca października - 1 raz w tygodniu;

              w okresie od listopada do końca marca - 1 raz na dwa tygodnie,
           •  nieruchomości wielorodzinne - 2 razy w tygodniu.

 

Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

      b/ odpady segregowane (makulatura, plastik, metal, szkło, zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny) - 1 raz w miesiącu 
      c/ odpady biodegradowalne/zielone - odbierane są jednorazowo w ilości do pięciu 120 litrowych worków: 
           •  w okresie od kwietnia do października - 2 razy w miesiącu,
           •  w okresie od listopada do marca – 1 raz w miesiącu. 
      d/ odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony - dwa razy w roku.

 

Brak opisu obrazka

 

 

2.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych:

     a/ odpady zmieszane -  1 raz w tygodniu
     b/ odpady segregowane – 1 raz w miesiącu 

 

3.    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr XIV/97/19 z 27 listopada 2019 r.) właściciel nieruchomości zamieszkałej uiszcza bez wezwania w terminach: 

 

termin zapłaty za okres
do 20 lutego styczeń, luty
do 20 kwietnia marzec, kwiecień
do 20 czerwca maj, czerwiec
do 20 sierpnia lipiec, sierpień
do 20 października wrzesień, październik
do 20 grudnia listopad, grudzień

 

Ryczałtowa stawka opłaty dotycząca ogródków działkowych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i domków letniskowych płatna jest w dwóch równych ratach w terminach do 20 czerwca oraz do 20 października.

 

4.    Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku ul Rynek 1, lub przelewem na rachunek bankowy.
 

 

Wersja XML