• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3 i zlokalizowany jest przy ul. Podolszyny 1 – Baza MZK Leżajsk.

 

Dla odpadów biodegradowalnych – PSZOK znajduje się przy  oczyszczalni ścieków ul. Siedlanka Boczna 2. 

 

W PSZOK przy ul. Podolszyny 1 odbierane są następujące frakcje odpadów:

 

1. szkło okienne, kryształowe, lustra, witraże
  2. przeterminowane leki i chemikalia
  3. zużyte baterie i akumulatory
  4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  5. odpady wielkogabarytowe
  6. odpady budowalne, rozbiórkowe, gruz budowalny
  7. popiół,
  8. zużyte opony,
  9. styropian i inne tworzywa piankowe,
10. inne selektywnie zebrane odpady.

Godziny przyjęć odpadów w PSZOK:
poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
sobota – w godzinach od 7.00 do 13.00

 

Wersja XML

Miasto Leżajsk
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. (17) 242 73 33
fax (17) 242 73 33
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1562155
w tym miesiącu: 20050
dzisiaj: 486