Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dodatkowe

A.    OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

 

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- 2012 rok – 74,00%
- 2013 rok – 46,90%
- 2014 rok – 35,80%
- 2015 rok – 34,62%
- 2016 rok –   0%
- 2017 rok –   0%
- 2018 rok –   0%
- 2019 rok –   0%

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (mpts):

- 2012 rok –   99,9%
- 2013 rok –   93,8%
- 2014 rok – 116,4%
- 2015 rok – 172,1%
- 2016 rok – 249,6%
- 2017 rok – 76,81%
- 2018 rok – 119,3%
- 2019 rok – 100,14%

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

- 2012 rok – 100%:
- 2013 rok – 100%
- 2014 rok –   91,5%
- 2015 rok – 100%
- 2016 rok – 101,2%
- 2017 rok – 100%
- 2018 rok – 100% 
- 2019 rok – 100%

 

B.    PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE Z TERENU MIASTA LEŻAJSK

1.07.2013 do 30.06.2014 r. – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.07.2014 do 30.06.2016 Konsorcjum firm - Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3 i Miejski Zakład komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Komunalna 1
1.07.2016 do 30.06.2017 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.07.2017 do 30.06.2018 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.07.2019 do 31.12.2019 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3
1.01.2020 do 31.12.2020 – Miejski Zakład Komunalny  Sp. z o.o. 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3

 

C.    MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Do 30.06.2016 r. odpady zmieszane oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane były do:
- Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
- Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia Giedlarowa 37-300 Leżajsk,
- Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Centralny Okręg Przemysłowy 37-450 Stalowa Wola,
- Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia m. Sigiełki, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów,

Odpady zielone:
- Kompostowni Osadów i Biokomponentów MZK Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk.

 

Od 1.07.2016 odpady zmieszane oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazywane są do:

- Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia m. Sigiełki, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów

Odpady zielone:

- Kompostowni Osadów i Biokomponentów MZK Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk
 

Wersja XML