Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Leżajski Budżet Obywatelski – edycja 2020

Budżet Obywatelski to proces angażujący mieszkańców gminy w podejmowanie decyzji o przeznaczeniu części środków z jej budżetu na zgłoszone, a następnie wybrane w drodze bezpośredniego głosowania, szczególnie ważne i istotne z punktu widzenia Miasta inicjatywy społeczne.

 

Wzorem lat poprzednich, również w tym roku – już po raz piąty – mieszkańcy Leżajska będą mogli zdecydować, na jakie inicjatywy obywatelskie przeznaczyć część budżetu Miasta na rok 2020. Na projekty zgłaszane przez samych Leżajszczan przeznaczona zostanie kwota 300 000 zł. W okresie od 3 do 24 lipca b.r. każdy mieszkaniec Leżajska może zgłosić swój projekt przyczyniający się do rozwoju Miasta, polegający na budowie, modernizacji, lub remoncie elementu infrastruktury miejskiej. Każda składana inicjatywa musi zostać poparta przez co najmniej 25 mieszkańców Leżajska. Nie ma ograniczeń wiekowych dla mieszkańców zarówno tych, którzy chcą zgłaszać lub popierać projekty, jak i brać udział w głosowaniu.

 

Ze środków Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2020 mogą zostać sfinansowane projekty mieszczące się w granicach zadań i kompetencji Gminy Miasto Leżajsk, których budżet i harmonogram uwzględnia wykonanie całości zadania (projekt, pozwolenia, wykonanie) w ciągu roku kalendarzowego 2020. Zgłaszane inicjatywy muszą być zgodne z prawem i dotyczyć mienia Gminy Miasto Leżajsk (z wyłączeniem infrastruktury jednostek organizacyjnych Miasta) nieobciążonego na rzecz osób trzecich. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 100 000 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat programu oraz niezbędne wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Miasta w zakładce Budżet Obywatelski.

Wersja XML