Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura usuwania wad i usterek instalacji OZE

Instrukcja „krok po kroku” zgłaszania i usuwania usterek w sytuacji zaobserwowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu.

 

Treść:

Krok 1: zgłoszenie awarii/usterki/wady instalacji - mieszkaniec

Użytkownik instalacji zgłasza każdą awarię/usterkę/wadę/nieprawidłowość w funkcjonowaniu instalacji niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Przypominamy, że zgodnie z zapisami w umowach zawartych pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk i mieszkańcami, każdy przypadek nieprawidłowego funkcjonowania zamontowanej instalacji OZE lub ujawnienia wad w tychże instalacjach należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

Krok 2: przekazanie zgłoszenia do gwaranta - Urząd Miejski

Zgłoszenie odebrane od użytkownika instalacji niezwłocznie przekazywane jest przez pracowników urzędu do wykonawcy instalacji. Od tego momentu, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, pod zgłoszonym adresem powinien pojawić się serwisant w celu zdiagnozowania usterki.

 

Krok 3: diagnozowanie usterki – mieszkaniec, Urząd Miejski

Fakt rozpoczęcia usługi potwierdza właściciel nieruchomości własnoręcznym podpisem oraz wpisaniem daty. Po wykonaniu czynności sprawdzających pracownik wykonawcy pisemnie przedstawia zestawienie stwierdzonych wad lub usterek, oraz uzgadnia z właścicielem nieruchomości oraz przedstawicielem Miasta Leżajsk sposób ich usunięcia.

 

Krok 4: usuwanie usterki – wykonawca

Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją, Wykonawca usuwa je niezwłocznie bez dodatkowych opłat. Jeżeli usunięcie niezwłoczne nie jest możliwe, usuniecie usterki powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z wykonania czynności sprawdzających - chyba że wykonawca wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

Sposoby zgłaszania usterek:

 1. telefonicznie: nr tel. 17 242 73 33 wew. 140,
 2. mailowo: ,
 3. osobiście: w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

 

W zgłoszeniu należy podać:

 1. adres instalacji,
 2. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 3. kontaktowy numer telefonu,
 4. opis usterki (w tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego),
 5. pomocniczo można załączyć zdjęcia, opinie, ekspertyzy itp.
Wersja XML