Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Grupy Żywiec - zapraszamy do udziału

Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną do zgłaszania swoich projektów w ramach Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. Najlepsze pomysły zostaną sfinansowane w kwocie do 10 tysięcy złotych.

W ramach pilotażowego konkursu grantowego Grupa Żywiec przeznaczy łącznie 45 tysięcy złotych na rozwiązania, które ułatwią wspieranie rozwoju i tradycji lokalnej społeczności lub promocję odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu na terenie Leżajska i okolic.
 
Fundusz Społeczny Grupy Żywiec skierowany jest do lokalnych stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury i sportu oraz innych instytucji posiadających osobowość prawną. Formuła stanowi efekt dialogu społecznego prowadzonego przez Grupę Żywiec oraz Browar w Leżajsku z mieszkańcami miasta i gminy. Partnerem Funduszu Społecznego Grupy Żywiec jest Fundacja Wygrajmy Zdrowie.
 
Aby zgłosić projekt, należy wypełnić wniosek grantowy dostępny na stronie www.grupazywiec.pl, a następnie wysłać go na adres . Organizacje zgłaszające projekty muszą pamiętać, że koszt dofinansowania pojedynczego projektu nie powinien przekraczać 10 tys. złotych. Zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu można nadsyłać do 10 października. Wyniki pierwszej edycji konkursu poznamy już w październiku tego roku, a czas na ich wcielenie życie przewidziany jest do końca kwietnia 2017 r.  
 
Przy ocenie zgłoszonych projektów Rada Funduszu będzie brała pod uwagę przede wszystkim:

 
Regulamin Funduszu oraz wniosek grantowy są dostępne na stronie fundusz.grupazywiec.pl.

Wersja XML