Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnawialne źródła energii

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25.09. 2016 r. (niedziela) o godz. 15.00  w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 65.

PDFOZE Prezentacja Miasto Leżajsk.pdf (24,34MB)

Leżajsk, dnia 15 września 2016 r.


Szanowni Państwo,
 

z uwagi na duże zainteresowanie (245 złożonych wstępnych deklaracji) Miasto Leżajsk zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. W tym celu została wybrana zewnętrzna firma posiadającą specjalistyczną wiedzę branżową oraz doświadczenie w zarządzaniu tego typu projektami, która w imieniu miasta poprowadzi projekt.
 

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych mieszkańców
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
25.09. 2016 r. (niedziela) o godz. 15.00  w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 65.

 

Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wadami i zaletami, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzorów niezbędnych dokumentów i sposobu ich wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienie mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.
 

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Leżajska.
 

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.
 

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w Projekcie będą mogli złożyć Deklarację udziału w Projekcie, Oświadczenie – kryteria rekrutacji, oraz Ankietę mającą na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację, Oświadczenie wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, w nieprzekraczalnym terminie od 26.09.2016 r.  do 10.11.2016 r. (osobiście lub pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu).
 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w projekcie.


Ireneusz Stefański
Burmistrz Leżajska

PDFAnkieta.pdf (496,06KB)
PDFDeklaracja udziału w projekcie.pdf (415,77KB)
PDFOświadczenia.pdf (438,97KB)
PDFProjekt umowy.pdf (230,61KB)
PDFRegulamin.pdf (460,30KB)
 

Wersja XML