Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Bajkolandia” z leżajska nominowana w konkursie lider ekonomii społecznej

"Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim" to konkurs organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Patronat honorowy nad konkursem obiją Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie.
Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. W konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.
Zachęcamy do głosowania na „naszą” Spółdzielnię Socjalną BAJKOLANDIA:

www.es.rops.rzeszow.pl

Wersja XML