Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty unijne

Gmina Miasto Leżajsk realizuje obecnie dwa duże projekty inwestycyjne skierowane bezpośrednio do mieszkańców Leżajska, którzy otrzymują bardzo atrakcyjne dopłaty do nowoczesnych instalacji produkujących ciepło i prąd z ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, wynoszące nawet 95% kosztów netto inwestycji.

 

Pierwszy z nich, określony jako „Odnawialne źródła energii” to projekt pt. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w partnerstwie z Gminą Grodzisko Dolne w ramach Działania 6.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020. Jego zakres obejmuje montaż 1000 szt. instalacji OZE o łącznej mocy 4.56 MW, w tym na terenie Leżajska: 155 instalacji solarnych, 132 instalacje fotowoltaiczne, 19 kotłów pelletowych i 14 powietrznych pomp ciepła.

 

Drugi projekt oznaczony terminem „Wymiana źródeł ciepła”, którego pełna nazwa brzmi „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła”, również finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale realizowany samodzielnie przez Gminę Miasto Leżajsk w ramach Działania 3.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020. Jego celem jest poprawa jakości powietrza w Leżajsku poprzez obniżenie emisji ilości szkodliwych substancji do atmosfery ze starych i nieefektywnych źródeł ciepła. Projektem zostanie objętych 115 gospodarstw domowych, w których zainstalowane zostaną 92 gazowe kotły kondensacyjne oraz 23 kotły na biomasę o łącznej mocy 2,784 MW.
 

Wersja XML