Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 30.09.2019 10:20

Zygmunt S. Leżajsk

dlaczego burmistrz nie wyraził zgody na rozbudowę sklepu nr.15 pod klasztorem

 

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pańskie pytanie cyt: „dlaczego burmistrz nie wyraził zgody na rozbudowę sklepu nr. 15 pod klasztorem” pragnę uprzejmie wyjaśnić, iż organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest starosta. Zatem o ile PSS Społem uzyska stosowne pozwolenie nic nie stoi na przeszkodzie, by rozbudować sklep nr 15 przy zbiegu ulic: Klasztorna i 11-go Listopada. Jednak w tym przypadku nie chodzi o rozbudowę w obrębie własnej nieruchomości PSS Społem, ale – przy wykorzystaniu działek miejskich. Gmina Miasto Leżajsk nie ma nic przeciw temu, wszak pod warunkiem zamiany działek. Niestety ta forma zaproponowana przez Miasto spotkała się z odmową PSS Społem.

Andrzej Janas

Z-ca Burmistrza

Wersja XML