Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezentacje szkoleniowe OKW

PPTPrezentacja SEJM OKW-cz-I-szkolenie ogólne-.PPT
PPTPrezentacja SEJM OKW-cz-II.1-przeprowadzenie głosowania-.ppt
PPTPrezentacja SEJM OKW-cz-II.2-ustalenie wyników-protokoły-.ppt
PPTPrezentacja SEJM OKW-cz-III.1-szkolenie ogólne-znakX.PPT
PPTPrezentacja SEJM OKW-cz-III.2-przykłady znaku X-uzgodniona.ppt
 

Wersja XML