Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

 w Leżajsku odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji.

3.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Leżajsku na rok 2020.

5.    Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2020 rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020-2025.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Leżajska  na 2019 rok.

8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/274/18 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Leżajsk przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Browarnej działki ewidencyjnej nr 68/72.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Karola Szymanowskiego działki ewidencyjnej nr 5293/2.

11.    Wnioski i zapytania bieżące.

            Jerzy Jarosz

         Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

 

 

Wersja XML