Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Leżajska

Zarządzenie Burmistrza Leżajska w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Leżajsku.

Więcej informacji na stronie BIP.

Wersja XML