Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dla uczestników projektu „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła”

Na podstawie § 3 ust. 35 pkt a) Regulaminu udziału w projekcie pt. „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła” realizowanym w ramach Poddziałania 3.3.1 „Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz oświadczenia nr 9.a) zawartego w podpisanej  Deklaracji udziału w projekcie, informuje się, że ostateczną weryfikacją uczestników projektu jest:

a/ imienna wpłata zaliczki w kwocie 1.080 zł,
b/ w terminie do 24 stycznia 2020 r.
c/ na rachunek bankowy Gminy Miasto Leżajsk nr 15 1600 1462 1023 2831 0000 0001
d/ z wpisanym w tytule przelewu imieniem, nazwiskiem i adresem wpłacającego oraz dopiskiem: „zaliczka do projektu parasolowego”

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z udziału w projekcie .

Imienne wezwania do zapłaty można odbierać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w pok. nr 23.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 17 24273 33 w. 140.

 

UWAGA!!!
Powyższa informacja dotyczy wyłącznie osób, które złożyły deklarację udziału w projekcie w okresie od 23.08.2018 do 07.09.2018 r. i znajdują się na liście podstawowej uczestników projektu.

 

 

 

Wersja XML