Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

 w Leżajsku odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Leżajsku - nadzwyczajna

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/231/14 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6/14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 


Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

 

Wersja XML