Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 23.02.2020 10:56

Dzień dobry.

Panie Burmistrzu czy miasto zamierza korzystać z programu "Stop Smog" . Wiem, że dopiero kończycie program „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”. Ale patrząc co się dzieje w sezonie grzewczym w Leżajsku i o ile procent poprzekraczane są normy pyłów zawieszonych PM 2,5 prosiłbym o zainteresowanie osób odpowiedzialnych za temat czystego powietrza w naszym mieście tym programem. Mieszkańcy naszego pięknego miasta będą panu bardzo wdzięczni za uruchomienie następnego programu. Z rozmów ze znajomymi wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie takimi programami. Gdyż każdemu zależy na zdrowiu swoim i swoich bliskich.

Z poważaniem Piotr K.

 

Projekt pt. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” rzeczywiście został zakończony – jednocześnie Miasto Leżajsk rozpoczęło realizację kolejnego programu zmniejszającego emisję m.in. pyłów zawieszonych. Mowa o projekcie „Czyste Powietrze w Gminie Miasto Leżajsk, Program wymiany źródeł ciepła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego zakres obejmuje wymianę na terenie Leżajska 115 nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, ekologiczne kotły gazowe i na biomasę.

Od 28 stycznia b.r. w trybie ciągłym prowadzony jest nabór uzupełniający do tego projektu (obecnie na listę rezerwową). Miasto nie wyklucza realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć (w tym udziału w programie „Stop Smog”), jednak według posiadanej wiedzy, realizowany projekt ze wsparciem UE w pełni zaspokaja popyt mieszkańców (na liście rezerwowej widnieje zaledwie 9 zgłoszeń). Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach jest dobrowolne, dlatego sugerowane przez Pana cyt. „(…) bardzo duże zainteresowanie takimi programami” nie znajduje pokrycia w rzeczywistości.

Nie należy wszakże wykluczać, że o ile pojawi się odpowiednia grupa chętnych (w programie „Stop Smog” musi wziąć udział co najmniej 2% wszystkich domów jednorodzinnych w gminie), Miasto z pewnością podejmie kolejne działania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza. Priorytetem będą jednak projekty unijne, które w porównaniu z programem „Stop Smog” charakteryzują się dużo korzystniejszymi warunkami udziału, zarówno dla gminy (wyższy procent dofinansowania), jak i beneficjentów/mieszkańców (krótszy okres trwałości, mniej wymagań formalno-prawnych).

 

Pozdrawiam,

Grzegorz Kołodziej

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy

unijnych i środków zewnętrznych

Wersja XML