Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do udziału w spacerze badawczym/wizji lokalnej i spotkaniu warsztatowym – informacja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Leżajsk na lata 2016 - 2023

  Szanowni Państwo,
w związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Miasta Leżajsk na lata 2016 - 2023  zapraszamy Państwa do udziału w spacerze badawczym/wizji lokalnej oraz spotkaniu warsztatowym, która odbędą się w dniu 28.11.2016 r.

Celem spaceru jest poznanie problemów i potrzeb mieszkańców. Jest to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców na temat obszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Spacer badawczy ma umożliwić ocenę przestrzeni oczami jej użytkowników, jest to rodzaj konsultacji społecznych opartych na dialogu z lokalną społecznością: mieszkańcami, przedstawicielami samorządu, liderami opinii, organizacjami pozarządowymi. Spacer będzie poprzedzony rozmową z uczestnikami, podczas której mieszkańcy wskazują na mapie występowanie miejsc zdegradowanych, czyli takich w których skupiają się problemy (w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej). Miejsca, które zostały zlokalizowane na mapie będą stanowiły trasę spaceru.
Celem spotkania warsztatowego będzie wspólna dyskusja i wypracowanie w gronie głównych interesariuszy Programu Rewitalizacji (mieszkańców, radnych, przedstawicieli Urzędu Miasta i innych instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych) roboczej koncepcji działań, które przyczynią się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.
Tematyka spotkania warsztatowego:

Harmonogram działań:
10:30 – 12:30 – spacer badawczy. Miejsce zbiórki: parking przed Ratuszem, ul. Rynek 1
13:30-15:00 – spotkanie warsztatowe. Urząd Miejski, Rynek 1, sala posiedzeń
Zapraszamy wszystkich interesariuszy: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, sołtysów i zarządców osiedli, radnych gminy i inne osoby zainteresowane.
Program rewitalizacji to zbiór kompleksowych działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach gminy, w których zdiagnozowano występowanie problemów społecznych oraz gospodarczych,  przestrzennych, infrastrukturalnych lub środowiskowych.
 
 
 
Bardzo zależy nam, aby dokument Gminnego Programu Rewitalizacji jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spacerze.
W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z przedstawicielem Urzędu Miejskiego, p. Damianem Kosiarskim 17 242 73 33 w. 140, damian.kosiarski@miastolezajsk.pl, bądź z przedstawicielem wykonawcy zamówienia: Grzegorzem Romańczukiem (tel. 22 630 98 34, g.romanczuk@respublic.pl).

    Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wersja XML