Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet miasta

Uchwały budżetowe znajdują się w zakładce Prawo lokalne.

 

Zarządzenia Burmistrza Leżajska

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU NA 2022 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY WPF 2022 - 2025.pdf

 

Budżet 2022

 

Budżet 2021

PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE WPF NA LATA 2021-2025.pdf
PDFOPINIA RIO O PLANOWANEJ KWOCIE DŁUGU.pdf
PDFOPNIA RIO O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU (UCHWAŁA WPF 2020 - 2025).pdf
PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE WPF NA LATA 2020 - 2025.pdf

ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA III KW.2021 ROKU.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA II KW.2021 ROKU.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA I KW.2021 ROKU.zip
PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.pdf

 

Budżet 2020

PDFOPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2020 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI DEFICYTU W 2020 ROKU (PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK).pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU W 2020 ROKU (UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK).pdf
PDFOPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO W SPRAWIE INFORMACJI BURMISTRZA LEŻAJSKA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LEŻAJSKA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.pdf
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA I KWARTAŁ 2020 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA II KWARTAŁ 2020 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ZA III KWARTAŁ 2020 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDŻETOWE MIASTA LEŻAJSKA ROCZNE ZA 2020 ROK.zip

 

 

Wersja XML