Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Leżajsku od 17 marca 2020 roku do odwołania

Od 17 marca 2020 roku bezpośrednia obsługa Interesantów wykonywana przez Urząd Miejski w Leżajsku ograniczona jest wyłącznie do:

 1.  meldunków,
 2.  dowodów osobistych,
 3.  wpisów w ewidencji działalności gospodarczej,
 4.  zgłoszeń urodzin,
 5.  zgłoszeń zgonów,
 6.  pobierania odpisów z USC,
 7.  pobierania zaświadczeń do ślubów konkordatowych z terenu Miasta i Gminy Leżajsk wyznaczonych na kwiecień

Od 13 marca br. jedynym czynnym wejściem do Urzędu Miejskiego są drzwi obok Urzędu Stanu Cywilnego.

W sprawach wskazanych wyżej po przybyciu na dziedziniec urzędu należy zadzwonić (dzwonek obok drzwi wejściowych) i oczekiwać na pracownika.

Pozostałe zadania realizowane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów tj.:

 1.  za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2.  pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 3.  za pośrednictwem platformy e-PUAP,
 4.  telefonicznie – 17 242 73 33

Od 17 marca wpłaty przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

Zasady realizowania zadań przez Urząd Stanu Cywilnego

 1. Celem zgłoszenia urodzenia lub zgonu zgłaszający przyjmowani są pojedynczo.
 2. Śluby cywilne wyznaczone na dni: 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 6 czerwca udzielane są w obecności wyłącznie dwóch świadków, bez obecności innych osób.
 3. Do 30 czerwca wstrzymywane są przyjęcia nowych terminów dotyczących ślubów cywilnych.
 4. Odpisy z akt stanu cywilnego znajdujących się w USC w Leżajsku wydawane są w terminie do 7 dni, odpisy z innych USC – po 10 dniach (o ile dany urząd pracuje).
 5. Zaświadczenia wymagane do ślubów konkordatowych na terenie Miasta oraz Gminy Leżajsk wydawane są wyłącznie z terminem ślubów zarezerwowanych na kwiecień br.

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML