Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Leżajska odbywają się w następujący sposób:

 

1. osobiście przez pełnomocników komitetów wyborczych/osoby upoważnione w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, Rynek 1 (wejście od USC), w godzinach pracy urzędu (7.30 - 15.30),

lub

2. może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu)  - zgłoszenia z własnoręcznym podpisem w formie skanu, 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
2) przez EPUAP: /1808011


Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

1) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
2) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

FORMULARZ zgłoszenia do OKW – pełnomocnik lub osoba upoważniona - PDFZgłoszenie kandydatów do OKW.pdf

 

Komisarz Wyborczy może uzupełnić skład komisji w przypadku konieczności uzupełnienia składu  spośród mieszkańców którzy zgłoszą swoje kandydatury. 
 

Obowiązują zasady składania zgłoszeń w sposób w i terminach jak wyżej.

 

FORMULARZ zgłoszenia do OKW – mieszkaniec osobiście - PDFuzupełnienie składu spośród mieszkańców.pdf

 

Stanowisko PKW w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Dodatkowe informacji na ten temat można uzyskać pod numerem tel:

+48 17 2427333

Wersja XML