Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego w Leżajsku od 20 kwietnia 2020 roku do odwołania

Od 20 kwietnia 2020 roku do Urzędu Miejskiego można wejść wyłącznie dwoma wejściami od strony wewnętrznego dziedzińca:

 

Wejście od podcieni:

Obsługa interesantów obejmuje wyłącznie:

 1.  meldunki,
 2.  dowody osobiste,
 3.  wpisy w ewidencji działalności gospodarczej,
 4.  zgłoszenia urodzeń,
 5.  zgłoszenia zgonów, (tylko osoba zgłaszająca!)
 6.  pobieranie odpisów z USC,
 7.  pobieranie zaświadczeń do ślubów konkordatowych (przed zgłoszeniem się do USC bezwzględnie wymagany jest kontakt telefoniczny - 17 2427333 wew. 124)

Wejście od strony USC:

Bezpośrednia obsługa interesantów dokonujących wpłat w Kasie.

KASA urzędu jest czynna w godz. 8.00 - 13.00 – wejście od strony USC.

 

Pozostałe zadania realizowane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów tj.:

 1. poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynki obok wejścia od podcieni (bez dokonania potwierdzenia odbioru),  
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 4. za pośrednictwem platformy e-PUAP, ( /1808011/skrytka )
 5. telefonicznie – 17 242 73 33

 

Zasady realizowania zadań przez Urząd Stanu Cywilnego

 1. Celem zgłoszenia urodzenia lub zgonu zgłaszający przyjmowani są pojedynczo.
 2. Śluby cywilne wyznaczone na dni: 16 maja, 6 czerwca, udzielane są w obecności wyłącznie dwóch świadków, bez obecności innych osób.
 3. Do 30 czerwca wstrzymywane są przyjęcia nowych terminów dotyczących ślubów cywilnych.
 4. Odpisy z akt stanu cywilnego znajdujących się w USC w Leżajsku wydawane są w terminie do 7 dni, odpisy z innych USC – po 10 dniach (o ile dany urząd pracuje).

 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Wersja XML