Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 25.04.2020 r. 3:13

Czy urzad miejski przekaże dane mieszkancow poczcie polskiej?

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że wniosek Poczty Polskiej z dnia 23 kwietnia 2020 roku dot. przekazania danych ze spisu wyborców może zostać rozpatrzony pozytywnie wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich wymogów formalnych.

Agnieszka Wyczarska
Sekretarz Miasta

Wersja XML