Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2013

PDFOpinia RIO do wykonania budżetuza 2013 r..pdf
PDFopinia RIO o mozliwosci spłaty kredytu w 2013 r..pdf
PDFOpinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2013 r..pdf
ZIPzarządzenie nr 44714 - sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2013 r..zip
PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2013 rok.pdf

 

ZIPsprawozdanie za I kwartał 2013 r..zip
ZIPsprawozdanie za II kwartał 2013 r..zip
ZIPsprawozdanie za III kwartał 2013 r..zip
ZIPsprawozdanie za IV kwartał 2013 r..zip

 

ZIPOpinia RIO Rzeszów do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.zip
ZIPProjekt uchwały WPF Miasta Leżajska na 2013-2019 rok.zip
ZIPProjekt uchwały budżetowej Miasta Leżajska na 2013 rok.zip

 

ZIPUchwała budżetowa Miasta Leżajska na 2013 rok.zip
ZIPUchwała WPF Miasta Leżajska na 2013-2019 rok.zip

Wersja XML