Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2018

PDFOpinia RIO o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Leżajsk na lata 2018 - 2021.pdf
PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf
PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2018 r ZARZĄDZENIE NR 125-2019 z dnia 31.05.2019 r.pdf
PDFRoczna informacja o wykonaniu budżetu Miasta Leżajska za 2018 r ZARZĄDZENIE NR 125-2019 z dnia 31.05.2019 r.pdf
PDFOPINIA RIO W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.pdf
PDFOPINIA RIO O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU MIASTA LEŻAJSKA OKREŚLONEJ W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018 - 2021.pdf

 

ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ROCZNE ZA 2018 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ZA OKRES III.KW.2018 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ZA OKRES II.KW.2018 ROK.zip
ZIPSPRAWOZDANIA BUDZETOWE ZA OKRES I.KW.2018 ROK.zip

 

PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU 829 630,86 ZŁ.pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY POŻYCZKI WFOŚiGW 388 092,27 ZŁ.pdf
PDFOPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI SPŁATY POŻYCZKI WFOŚiGW 475 000,00 ZŁ.pdf

 

PDFOPINIA RIO DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.pdf
PDFOPINIA RIO DO PROJEKTU WPF NA LATA 2019 - 2022.pdf

Wersja XML