Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

INFORMACJA

Informuję zainteresowanych mieszkańców miasta Leżajska,

że w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego

 w Leżajsku odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/124/20 Rady Miejskiej w Leżajskuz dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasta Leżajsk im. Marii i Antoniego Lukszandlów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska
  na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2020 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego w wysokości 1 408 494,86 zł.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego w wysokości 2 259 604,84 zł.
 10. Przedstawienie Radzie Miejskiej w Leżajsku oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Leżajsk.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
 12. Wnioski i zapytania bieżące.

Jerzy Jarosz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Informacje o posiedzeniu Komisji stałych Rady Miejskiej w Leżajsku:

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

                                                                                                         

Wersja XML