Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

77 rocznica Pacyfikacji Leżajska

28 maja 1943 roku rozpoczęła się pacyfikacja Leżajska; świtem oddziały niemieckiej policji, żandarmerii i wojska, szczelnym pierścieniem otoczyły miasto. Jednocześnie gestapo przystąpiło do przeszukiwania domów, aresztując podejrzanych o działalność konspiracyjną. Około 300 mieszkańców doprowadzono przed budynek miejscowego sądu i podzielono na 4 grupy. Pierwszą, złożoną z 28 mężczyzn, zaprowadzono na ul. Podzamcze (obecnie ul. 28 Maja) i rozstrzelano; drugą, ośmioosobową, zabrano na gestapo do Jarosławia – zamordowano dwóch aresztowanych; trzecią, około stuosobową, wywieziono do obozów koncentracyjnych; pozostałych – zwolniono. W dniu pacyfikacji Leżajska, w różnych jego miejscach, gestapo zamordowało 10 osób. Kolejne siedem - straciło życie w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Sachsenhausen. Pacyfikacja Leżajska pochłonęła w sumie 47 ofiar.

Tegoroczna 77 rocznica będzie miała niezwykle skromny charakter; 28 maja pod pomnikiem przewidziano składanie kwiatów, wieńców i zapalanie zniczy (indywidualnie przez cały dzień), a wieczorem o 18.00 w kościele farnym - mszę święta w intencji ofiar (maksymalnie 55 uczestników).

***

Wraz z zakończeniem prac rewaloryzacyjnych przy pomniku ofiar pacyfikacji, pojawiły się wątpliwości co do liczby ofiar podanych na tablicy pomnika – 28 oraz ścianie pamięci – 47. Przypomnijmy – na poprzedniej tablicy pomnika widniała informacja o 43 zamordowanych Polakach. Tymczasem zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej na ulicy Podzamcze (obecnie 28 Maja) rozstrzelano 28 osób, wszystkich ofiar pacyfikacji miasta było 47. Treść obecnych napisów (pomnik i ściana) zostały zatwierdzone przez IPN.

Wersja XML