Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Wsparcie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z sektora turystyki, hotelarstwa i usług gastronomicznych.

Aby otrzymać refundację kosztów szkoleń i doradztwa, trzeba spełnić wszystkie wymienione niżej trzy warunki:

  1. Prowadzić działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora turystycznego: PKD: N.79 oraz I (np. prowadzisz biuro podróży, jesteś pośrednikiem turystycznym lub agentem biura podróży, prowadzisz hotel lub restaurację)
  2. Firma należy do sektora mikro, małych lub średnich (tu możesz sprawdzić wielkość Twojej firmy-link do weryfikacji) i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEIDG lub KRS.;
  3. Firma spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Jeśli spełnione są te warunki – można uzyskać do 80% refundacji kosztów szkolenia lub/i doradztwa z tematyki zgodnej z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds Turystyki nr .2/2018

Więcej informacji: www.kompetencjewturystyce.pl

 
 
Wersja XML