Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Leżajska oraz miejskie jednostki organizacyjne, uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego budżetu Gminy Miasto Leżajsk, który będzie prowadzony w: 

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk.

Nr rachunku bankowego budżetu:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wszelkich wpłat dotyczących między innymi:

- podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; podatku od środków transportowych;

- opłat za najem i dzierżawę, opłat za wynajem pomieszczeń handlowych na targowisku „Mój rynek”, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, opłat za sprzedaż działek, budynków i lokali;

- opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej, opłat za koncesje i licencje w tym za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej oraz wpłat za mandaty nałożone przez Straż Miejską, a także wszelkich innych należnych wpłat za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2020 r należy wpłacać WYŁĄCZNIE na wydzielony rachunek bankowy budżetu prowadzony w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk.

Nr rachunku bankowego:  43 1090 2590 0000 0001 4488 9287.

Rachunek ten podany zostanie wraz z nowymi nadanymi począwszy od dnia 1 lipca br. każdemu klientowi indywidualnymi numerami rachunków bankowych w informacjach o wysokości opłaty, które zostaną przekazane w lipcu 2020 roku.

 

Informujemy, iż z dniem 30 czerwca 2020 roku przestają funkcjonować indywidualne rachunki bankowe prowadzone dla poszczególnych podatników obsługujące dotychczas podatki i opłaty lokalne w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informację w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku dzwoniąc na numer tel.: (17) 242 73 33 w. 131 lub w. 132 (podatki) oraz tel.: (17) 242 73 33 w. 141 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wersja XML