Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 11.06.2020 7:23

Witam Chciałbym dowiedzieć się czy Miasto Leżajsk planuje brać udział w pozyskaniu środków z programu "Moja Woda" "Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przeznaczone dla samorządów miejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych. 29 maja 2020 r. Narodowy Fundusz ogłosił nabór wniosków dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Dostępne będą dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych"

Artur P.

 

Gmina Miasto Leżajsk nie może wziąć udziału w pozyskaniu środków z programu „Moja Woda”, ponieważ jego beneficjentami są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej a beneficjentem końcowym mogą być wyłącznie „osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda” (źródło: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/).

Jeśli chodzi o 60 milionów zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczone dla samorządów miejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych, Miasto analizuje możliwość udziału w tymże konkursie.

 

Pozdrawiam,

 

Grzegorz Kołodziej
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy
unijnych i środków zewnętrznych

Wersja XML