Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza nowy Program „Sportowe Wakacje+”

Minister Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej.

Celem programu „Sportowe Wakacje+” jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Zadania możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
 2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
 3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
 4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych

Wysokość wsparcia: maks. 80%.

Wkład własny: min. 20%.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku do siedziby Ministerstwa Sportu.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Wersja XML