Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Edukacja

Gimazjum

Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku 
 M.C. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
tel. (017) 240-22-51, (017)240-22-52

Szkoły średnie

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego 
Curie-Skłodowskiej 6, (17) 242-76-28; 242-00-19

Internat Zespołu Szkół
Curie-Skłodowskiej 8, (17) 242-07-42
 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
Mickiewicza 67, (17)  240-61-00; 242-78-22

Pozostałe szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
Mickiewicza 31, (17) 242-02-22

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
Mickiewicza 31,  0604 888 796

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku
Skłodowskiej 6, (17) 242-03-89

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Mickiewicza 76, (17) 242-02-54

Internat SOSW
Skłodowskiej 8, (17) 242-72-20

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Skłodowskiej 8, (17) 242-07-99

Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Informatyczne
Skłodowskiej 8, (17)242-76-73

Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium „MERIDUM"
Skłodowskiej 8, (17)242-76-73

Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Służb Społecznych
Skłodowskiej 8, (17)242-76-73

Dwuletnie Uzupełniające Liceum dla Dorosłych
Skłodowskiej 8, (17)242-76-73

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Skłodowskiej 8, (17)242-76-73

Wersja XML