Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieudany przetarg na kotły

Nie udało się wyłonić wykonawcy na dostawę i wymianę kotłów centralnego ogrzewania w ramach projektu Czyste powietrze w Gminie Leżajsk. Program wymiany źródeł ciepła. Wszystkie oferty przekroczyły kwotę założoną w budżecie miasta, dodatkowo po wstępnej weryfikacji technicznej okazało się, że najtańsza oferta (na kotły gazowe) zawierała błędy eliminujące ją z przetargu. Z kolei druga w kolejności propozycja była droższa o ponad 223 tys. zł i nieuchronnie wiązałaby się z istotnym zwiększeniem wkładu własnego mieszkańców (beneficjentów) – bowiem środki zadysponowane na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nie mogą być zwiększane.

W tej sytuacji podjęto decyzję o powtórzeniu postępowania przetargowego. Jednak ze względu na jego długotrwały proces (procedura objęta rygorami UE) i spodziewany wybór oferty tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, mieszkańcy (beneficjenci) powinni uwzględnić konieczność zakupu opału na nadchodzący sezon grzewczy. Po wyborze oferty, montaż kotłów będzie możliwy zarówno w sezonie grzewczym 2020/2021, jak i bezpośrednio po jego zakończeniu.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2017 r. podczas wyboru wykonawcy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (tzw. „projekt parasolowy” OZE). Postępowanie unieważniono z powodu wartości robót, które zaoferowali wykonawcy. Ponowne ogłoszenie postępowania pozwoliło wybrać ofertę satysfakcjonującą zamawiającego. Władze miasta wyrażają przekonanie, że  podobnie będzie w przypadku wymiany źródeł ciepła.

Wersja XML