Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnawialne Źródła Energii

 • Kotły na pellet dostępne w ramach projektu OZE

  Brak opisu obrazka
  Osoby rozważające wymianę dotychczasowego źródła ciepła dla swojego gospodarstwa domowego na bardziej ekonomiczny i ekologiczny informujemy,...
  Data publikacji: 14-03-2019 15:09
 • Ważne informacje dla uczestników projektu OZE

  Brak opisu obrazka
  Mieszkańców Leżajska z przyznaną w ramach projektu OZE instalacją fotowoltaiczną informujemy, iż z punktu widzenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii po zamontowaniu instalacji będą Państwo Prosumentem, czyli odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że:
  Data publikacji: 15-02-2019 11:02
 • Podpisywanie umów na montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła

  Brak opisu obrazka
  Mieszkańców Leżajska, którym przydzielono instalację fotowoltaiczną i/lub pompę ciepła, prosimy o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Leżajsku w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019 r. informacji i dokumentów niezbędnych do przygotowania umów, czyli:
  Data publikacji: 07-02-2019 07:52
 • Montaż fotowoltaiki w ramach OZE – spotkanie informacyjne

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Leżajska zaprasza na spotkanie informacyjne osoby, które są uczestnikami projektu pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” w zakresie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.
  Data publikacji: 22-01-2019 09:29
 • Kontakt do wykonawcy instalacji solarnych

  Brak opisu obrazka
  Dane kontaktowe do koordynatora instalacji solarów na terenie Miasta Leżajsk z Gminy Grodzisko Dolne z ramienia wykonawcy
  Data publikacji: 14-12-2018 10:38
 • Opis stanu realizacji projektu – 05.12.2018

  Brak opisu obrazka
  Zbiór informacji przedstawiający stopień zaawansowania prac w projekcie z podziałem na poszczególne rodzaje instalacji.
  Data publikacji: 06-12-2018 15:13
Wersja XML