Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pytanie z 5.08.2020 11:32

Witam mam pytanie związane z komisja wojskowa ponieważ nie bylem na niej w wyznaczonym terminie wiec gdzie mam się zgłosić teraz?

Łukasz P.

 

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia.

Adres Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel. 261152830
fax. 261152859
wkunisko@ron.mil.pl

 

Punkt informacyjny
 

tel. 261152830,

fax.261152859

Godziny przyjmowania  interesantów
przez osoby funkcyjne WKU

 

Uwaga: W poniedziałki w godzinach od 15:30 do 18:00 interesantów przyjmuje tylko wydział rekrutacji oraz wydział planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami.

 Poniedziałek:
 Wtorek:
 Środa:
 Czwartek:
 Piątek:

 7.30 - 18.00
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30
 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania Komendanta
w sprawie skarg, wniosków i petycji.

 w każdy poniedziałek od 14.00 do 16.00

 

L. Piątkowski

 

Wersja XML