Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz telefonów alarmowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Ł. Opalińskiego 6
tel. 998, 17 242-14-59, 17 17 242-63-81 (centrala)
fax 17 242-64-70

Komenda Powiatowa Policji
ul. Skłodowskiej
tel. 997, 17 242 09 77
(centrala), 240-63-01 (komendant)

Pogotowie Ciepłownicze
ul. Braci Śniadeckich 4
tel. 17 242-09-96

Pogotowie Energetyczne
ul. Polna 10a
tel. 991, 17 242-56-00 (centrala), 17 242-07-85

Pogotowie Gazowe
ul. Polna 1
tel. 992, 17 242-80-05
(centrala), 17 242-05-28, 17 242-80-77, 17 242-78-86

Pogotowie Ratunkowe 
ul. Leśna 22 
tel. 999, 112, 17 242-09-43,
17 242-79-99

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
ul. H. Kołłątaja 10 
tel. 17 242-14-32

Pomoc Drogowa 
tel. 96 32, 17 242-01-94

Straż Miejska 
Rynek 1 
tel. 17 242-13-87

Wersja XML