Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

Informuję zainteresowanych mieszkańców Miasta Leżajska,

że w dniu 9 września 2020 r. (środa) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leżajsku odbędzie się
XXVI sesja Rady Miejskiej w Leżajsku

 

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji.
 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe dla Miasta Leżajska”.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Leżajska oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12/20 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leżajska”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Placu Dworcowego w Leżajsku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Leżajsk w roku szkolnym 2020/2021. 
 10. Wnioski i zapytania bieżące.

 

Jerzy Jarosz

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Leżajsku

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Leżajsku informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja (streaming) obrad jest dostępna w sieci Internet w dniu sesji pod adresem:

rada.miastolezajsk.pl 

 

streaming2.jpeg

 

Natomiast nagrania archiwalnych sesji zamieszczane są na stronie internetowej:

rada.miastolezajsk.pl w zakładce Transmisja i Nagrania.

Wersja XML