Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Zdalna Szkoła

Podsumowanie projektu "Zdalna szkoła".

 

Miasto Leżajsk w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant 70 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów leżajskich szkół podstawowych.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 70 000 zł  do trzech szkół podstawowych w Leżajsku trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 45 uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

 

Efektem realizacji projektu jest umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia pracy placówek oświatowych co wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Wersja XML