Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie sygnalizacji świetlnej

Projekt pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Mickiewicza w Leżajsku” uzyskał dofinansowanie w 2020 r. z rządowego „PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018-2020”.

Zakres projektu obejmuje:

- instalowanie sygnalizacji drogowej,

- zamontowanie lampy hybrydowej doświetlającej przejście z drugiej strony ulicy,

- przeprowadzenie działań edukacyjno – profilaktycznych w placówkach szkolnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Planowany koszt projektu wynosi 85 000,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 70 000,00 zł. Termin realizacji projektu do 31.12.2020 r.

Wersja XML